Mapa Satelitarna - Polska. Tylko w dzień

Mapa Satelitarna - Polska. Tylko w dzień

Detektor burz

Mapa burzowa Polski

Ostrzeżenia Meteorologiczne IMGW

Mapa burzowa Polski

Menu Główne

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nasza jednostka

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Orkiestra Dęta

Developed in conjunction with Joomla extensions.

MDP i KDP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Menu Strażaka

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zaloguj

 

Kronika budowy strażnicy


PA170067

 

Listopad 1994 r. - Powstaje inicjatywa budowy Domu Strażaka OSP w Klonowej.

 

21.01.1995 r. - Na Walnym Zebraniu OSP w Klonowej powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy.

 

10.02.1996 r. - Podjęto uchwałę o budowie strażnicy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OSP w Klonowej.

 

Kwiecień 1996 r. - Skład Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy przedstawiał się następującą: Barbara Wyrwas - Wójt Gminy Klonowa, Jan Paroń - Przewodniczący SKBS, Jan Madaliński - Z-ca Przewodniczącego SKBS, Marek Świątek - Z-ca Przewodniczącego SKBS, Zbigniew Wrzosek - sekretarz, Piotr Przezak - skarbnik, Ks. Kazimierz Kmieć, Ryszard Nowak, Zenon Grzegorek, Danuta Kiełbaska, Grażyna Musialska, Jan Świątek, Stanisław Szewczyk, Stanisław Paś, Szymon Leśnik, Maria Czajka, Kazimierz Kupis, Wojciech Laskowski, Benedykt Gonera, Marian Zajączkowski, Edward Lemierz, Paweł Wolski, Andrzej Szala, Stanisław Kolankowski.

Skład Komitetu Wykonawczego: Jan Paroń - Przewodniczący, Jan Madaliński, Stanisław Kolankowski, Henryk Święcicki, Wojciech Pawlak.

Poza tym powołano zespoły trójek, które zajęły się zbieraniem dobrowolnych składek pieniężnych na rzecz budowy. Powołano 8 zespołów w sołectwach Klonowa I i Klonowa II.

 

31.01.1998 r. - Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Klonowej, podczas którego upoważniono Społeczny Komitet Budowy Strażnicy do załatwienia projektu budowy i zezwolenia na budowę strażnicy OSP w Klonowej oraz w miarę posiadanych środków rozpocząć i kontynuować budowę strażnicy. Powołano również wspólną Komisję Rewizyjną dla Zarządu OSP jak i dla Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy.

 

28.04.1998 r. - Podpisano umowę w sprawie opracowania projektu Domu Strażaka OSP w Klonowej. Umowę zawarto pomiędzy: Wójtem Gminy Klonowa - Barbarą Wyrwas, Stanisławem Kolankowskim, Maciejem Nowakowskim, Wojciechem Pawlakiem, Stanisławem Makiem, Janem Paroniem, Janem Madalińskim, Antonim Bryłką - a projektantem Jerzym Malinowskim.

Image00010

Projekt Domu Strażaka w Klonowej opracowali: inż. Jerzy Malinowski i mgr inż. Antoni Jaracz.Dane techniczne Domu Strażaka przedstawiają się następująco: powierzchnia zabudowy - 762 m2, powierzchnia użytkowa - 630,2 m2, kubatura - 3894,20 m3

Image0000828.08.1998 r. - Rozpoczęto wykopy fundamentów oraz ich zalewanie betonem pod strażnicę dla OSP w Klonowej. W pracach brali udział: Czesław Kopeć, Piotr Kopeć, Zenon Tułaza, Zbigniew Wrzosek, Maciej Nowakowski, Jan Sikorski, Edward Lemierz, Stanisław Zieliński, Marcin Kwiatkowski, Jan Walocha, Andrzej Wrzecioniarz, Piotr Zabiegała, Paweł Zabiegała, Piotr Zieliński, Stanisław Kopeć, Dariusz Lar, Janusz Bartecki, Wiesław Aleksandrowicz, Czesław Koryciński, Jan Kiełbasa, Kazimierz Szkudlarek, Marek Świątek, Jan Paroń s. Ludwika, Julian Jaworski, Paweł Jaworski, Wojciech Pawlak. Prace nadzorował i prowadził Stanisław Szmil.

09.12.1998 r. - Zostaje podpisane porozumienie w sprawie współfinansowania inwestycji pod nazwą "Budowa Strażnicy OSP w Klonowej". Porozumienie zawarto pomiędzy Zarządem OSP w Klonowej reprezentowanym przez Henryka Święcickiego - Prezesa OSP w Klonowej, Wojciecha Pawlaka - Wiceprezesa, Jana Paronia - Przewodniczącego SKB Domu Strażaka, Stanisława Kopcia - Skarbnika a Zarządem Gminny Klonowa reprezentowanym przez Barbarę Wyrwas - Wójta Gminy Klonowa, Ryszarda Nowaka - Zastępcę Wójta, Antoniego Łuszkiewicza - Zastępcę Wójta.

05.02.1999 r. - Prowadzenie spraw finansowych powierzono Krystynie Przezak.

Image00011

22 czerwca 1999 r. nastąpiło wmurowanie elekcyjne i poświęcenie budowy przez Księdza Kazimierza Kmiecia. Budowę prowadzi mistrz Jan Gabryś i Mirosław Wawrzyniak, pomocnikami są Jan Pijanka, Krzysztof Pijanka. Przy rozpoczęciu budowy byli obecni Wójt Gminy Klonowa - Barbara Wyrwas, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Lututowie O/Klonowa - Zofia Trzeciak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowej - Stefan Bielecki, Współwłaściciel Weterynarii w Klonowej - Andrzej Skowron oraz przedstawiciele Zarządu OSP w Klonowej - Henryk Święcicki, Wojciech Pawlak, Marek Świątek oraz kronikarz OSP w Klonowej Antoni Bryłka, który również wykonał zdjęcia i dokonał wpisu do kroniki.

Image00012

17.09.1999 r. - Zakończono prace przy budowie murów.

2000 r. - Doprowadzono zasilanie elektryczne, wykonano więźbę dachową, zakończono prace murarskie oraz pokrycie dachowe.

Image00009

24.05.2000 r. - Wciągnięto konstrukcje dachową wykonaną ze stali. Spawanie całej konstrukcji wykonał Józef Uryasz.

Rok 2001 okazał się mniej hojny w dotacje z Urzędu Gminy Klonowa. Budowa została chwilowo wstrzymana z powodu braku funduszy. Dopiero po zabawie odpustowej z dnia 6 sierpnia 2001 r. i dotacji ZOSP RP w Łodzi zostały zakupione okna i drzwi do strażnicy. Miało to miejsce 9 września 2001 r.

16.06.2002 r. - Wybrano nowego Przewodniczące Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy - został nim Jan Madaliński a Zastępcą została Danuta Kiełbaska.

11.01.2002 r. - Odbyło się posiedzenie Zarządu OSP Klonowa w sprawie przygotowań do Walnego Zebrania OSP Klonowa oraz dalszych etapów budowy Domu Strażaka.

11.02.2002 r. - Smutny dzień w historii OSP w Klonowej - zmarł dh Wojciech Pawlak, wieloletni Prezes OSP w Klonowej, a także jeden z inicjatorów budowy Strażnicy OSP oraz Członek Komitetu Wykonawczego.

9.03.2002 r. - Rozpoczęcie prac kanalizacyjnych przez dh Adama Kapicę.

26.03.2002 r. - Rozpoczęto II etap budowy Domu Strażaka: budowa ścianek działowych wewnątrz oraz wylewanie posadzek. Prace wykonał Jan Gabryś.

4.05.2002 r. - Zakończono wylewanie posadzek w czynie społecznym w sali tanecznej. Prace nadzorował dh Czesław Kopeć.

08.07.2002 r. - Rozpoczęcie prac przy instalacji elektrycznej, której wykonawcą jest Jan Madaliński.

23.07.2002 r. - Rozpoczęcie prac związanych z wykończeniem sufitów. Wykonawcą jest firma Jana Wojtaszka.

04.09.2002 r. - Zostaje doprowadzona sieć wodociągowa do wybudowanej strażnicy. Wykonawcą prac jest firma P.P.H.W. "Mir-Bud" Mirosława Michalaka z Brzeźnia.

30.09.2002 r. - Zostają zamontowane drzwi garażowe przez firmę Gotex z Goszczanowa.

11.10.2002 r. - Zostaje zakryty rów melioracyjnych przy wjeździe do strażnicy.

03.02.2003 r. - Wykonano podkłady drewniane pod podłogi. Prace wykonali ochotnicy w tartaku Andrzeja Cielucha.

17.03.2003 r. - Nastąpiła zmiana kierownika budowy. Kierownictwo objął Grzegorz Knopek. Przy zmianie był obecny również Jerzy Malinowski - główny projektant nadzorujący budowę Domu Strażaka OSP w Klonowej.

25.03.2003 r. - Rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku. Głównym wykonawcą jest Grzegorz Pędziwiatr z Kiełbas.

29.07.2003 r. - Rozpoczęto prace przy budowie pieca w pomieszczeniach kuchennych strażnicy. Wykonawcą jest zdun - Jan Świątek.

24.08.2003 r. - Odbyło się zebranie Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy i Zarządu OSP w Klonowej. Tematem zebrania były sprawy dotyczące dotychczasowego przebiegu budowy strażnicy oraz sprawy związane z dalszym przebiegiem prac wykończeniowych.

05.10.2003 r. - Kolejny żałobny dzień dla OSP w Klonowej. W dniu tym odbył się pogrzeb zmarłego Prezesa OSP w Klonowej dh Henryka Święcickiego, który był jednocześnie Członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy.

Image00001

21.10.2003 r. - 30.11.2003 r. - Wykonywano prace związane z malowaniem strażnicy od wewnątrz. Wykonawcą prac jest firma KAM-KAR w osobach: Kamil i Wiesław Karkoszka oraz Józefat Pichlak.

Image00002 29.11.2003 r. - Zakończono prace związane z układaniem płytek ceramicznych w pomieszczeniach strażnicy. Prace wykonał Grzegorz Pędziwiatr wraz ze swoimi pracownikami.

Image00004 03.12.2003 r. - Zawarto umowę pomiędzy Markiem Mieszałą a SKBS i Zarządem OSP w Klonowej na wykonanie podłogi w sali widowiskowo-tanecznej. Montaż rozpoczęto 30.12.2003 r.

15.03.2004 r. - Montaż paneli przez wykonawcę Grzegorza Pędziwiatra.

17.03.2004 r. - Rozpoczęto drugi etap prac malarskich przez Kamila Karkoszkę.

18.03.2004 r. - Rozpoczęto prace przy porządkowaniu placu przy Domu Strażaka, w których udział wzięli: Janusz Bartecki, Jerzy Włodarczyk, Krzysztof Kowalski, Dariusz Lar, Stanisław Kiełbaska.

13.04.2004 r. - Sprawdzono urządzenia wentylacyjne przez zakład kominiarski Tadeusza Smidowicza.

24.04.2004 r. - Odbył się czyn społeczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa podczas którego wybudowano na placu strażackim piec chlebowy oraz wykonano część prac porządkowych na placu.

30.04.2004 r. - Zamontowano urządzenia sanitarne. Wykonawcą był Adam Kapica.

03.05.2004 r. - Odbyło się posiedzenie Zarządu OSP w Klonowej oraz Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy OSP w Klonowej. Tematem zebrania były sprawy dotyczące przygotowań i założeń planowanego zakończenia budowy na dzień 1 sierpnia 2004 r.

07.05.2004 r. - Strażnicę odwiedził Starosta Powiatu Sieradzkiego Kazimierz Kościelny oraz Wójt Gminy Klonowa Barbara Wyrwas.

18.05.2004 r. - Wykonano prace spawalnicze przy urządzeniach sanitarnych przez Janusza Snelewskiego.

19.05.2004 r. - Wykonano malowanie kuchni i zaplecza kuchennego. W malowaniu brali udział panie: Janina Szewczyk, Danuta Kiełbaska, Grażyna Musialska, Danuta Zielińska oraz panowie: Stanisław Szewczyk, Piotr Zieliński, Andrzej Szala, Sławomir Świątek, Robert Szewczyk.

24.05.2004 r. - Rozpoczęto prace przy tarasie na zewnątrz strażnicy łączącym wejścia budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

01.06.2004 r. - Odbyła się kontrola nowej strażnicy przez Komisję Rewizyjną z Urzędu Gminy z Klonowej.

Image00006 07.06.2004 r. - Wykonano prace porządkowe przez panie z KGW. Przy cięższych pracach udział brali panowie.

 

 

 

 

 

 

Image0000708.06.2004 r. - Rozpoczęto układanie kostki brukowej na tarasie przy strażnicy. Prace prowadził Grzegorz Pędziwiatr.

14.06.2004 r. - Został przygotowany teren pod nową drogę dojazdową do strażnicy.

18.06.2004 r. - Rozpoczęto prace przy budowie drogi dojazdowej do strażnicy. Prace wykonane zostały przez mieszkańców sołectwa Klonowa I i Klonowa II. Żwir, którym wywieziono drogę został pozyskany z Nadleśnictwa Klonowa. Pracami kierowali Prezes OSP Klonowa Antoni Bryłka oraz członkowie: Zbigniew Wrzosek, Marek Świątek, Marek Zajączkowski, Jan Madaliński. Załadunek żwiru wykonał Sławomir Świątek.

26.06.2004 r. - Zostały rozpoczęte prace przy montażu barierek ochronnych na tarasie. Prace w czynie społecznym wykonał Leszek Kozłowski.

29.06.2004 r. - Zostały zamontowane rynny na budynku. Wykonawcą był Sławomir Knapik wraz ze swymi pomocnikami.

30.06.2004 r. - Przeprowadzono prace porządkowe przy nowej strażnicy. W czynie społecznym pracowali druhowie: Dariusz Lar, Antoni Bryłka, Stanisław Kiełbaska, Krzysztof Kowalski, Piotr Kiełbasa, Damian Drapikowski, Krzysztof Bartecki, Piotr Bartecki, Wojciech Kiełbaska, Mateusz Snelewski.

09.07.2004 r. - Pomalowano barierki ochronne na tarasie oraz rury instalacyjne wewnątrz budynku. Prace wykonał w czynie społecznym Prezes OSP Klonowa dh Antoni Bryłka.

Image0001312.07.2004 r. - Wysypano drogę dojazdową do strażnicy tłuczniem, który pozyskano z Urzędu Gminy w Klonowej.

 

 

 

 

Image0001423.07.2004 r. - Rozpoczęto wylewanie płyty tanecznej przed strażnicą. Przy wylewaniu płyty betonem czynny udział brali druhowie oraz społeczeństwo Klonowy. Prace rozpoczęto o godz. 7.00 rano a zakończono o godz. 24.00. Wykonawcami byli panowie: Czesław Kopeć i Jacek Jakubczyk oraz druhowie: Marek Świątek, Zbigniew Wrzosek, Stefan Kurp, Antoni Bryłka, Jan Madaliński, Janusz Bartecki, Jerzy Włodarczyk, Marek Mituła, Grzegorz Pędziwiatr, Witold Tułaza, Tadeusz Jarzyna, Piotr Kiełbasa, Rafał Święcicki, Dariusz Lar, Stanisław Kosiara, Andrzej Wrzecioniarz, Piotr Bartecki, Krzysztof Bartecki, Mariusz Madaliński, Łukasz Kiełbasa, Tomasz Kiełbasa, Krzysztof Kowalski, Stanisław Kiełbaska, Jan Konieczny, Mirosław Paś, Paweł Wolski.

27.07.2004 r. - Przystąpiono do prac porządkowych w strażnicy jak również wokół budynku przygotowujących do uroczystego przekazania dla OSP Klonowa w dniu 1 sierpnia 2004 r. o godz. 14.00.

Image0001531.07.2004 r. - Przystąpiono do przygotowywania posiłku przez panie z KGW z Klonowej oraz personel kuchni, który obsługuje placówki oświatowe w Klonowej. W pracy wzięły udział panie: Mariola Perdek, Małgorzata Leśnik, Monika Salamon, Krystyna Kupis, Anna Łyga, Bożena Błaszczyk, Elżbieta Urbaniak oraz panie z KGW: Grażyna Musialska, Danuta Kiełbaska, Janina Szewczyk, Danuta Zielińska, oraz panie: Janina Adamiak, Maria Bryłka, Barbara Golas, Dorota Golas, Zofia Gonera, Marzena Kajda, Dorota Karpińska, Barbara Kępa, Beata Kiełbasa, Dorota Kiełbaska, Alicja Knopek, Anna Kopeć, Celina Madalińska, Barbara Musialska, Teresa Pawlak, Anna Romek, Anna Sowa, Monika Stępień, Urszula Szewczyk, Jolanta Świątek, Renata Świątek, Ewa Święcicka, Alina Wolska, Jolanta Zielińska, Anna Zielińska, Maria Zielińska.

Image00016

 01.08.2004 r. - Uroczyste oddanie do użytku Domu Strażaka OSP w Klonowej. Uroczystość prowadziła Dyrektor GOK w Klonowej Izabela Sufleta. Przemarsz od byłej Strażnicy prowadziła Orkiestra Dęta OSP w Klonowej, prowadzącym był kapelmistrz druh Marian Kryściak i druh Tadeusz Świątek.

Image00019Poczty sztandarowe prowadził Naczelnik Stefan Kiełbasa,  pododdziały druh Marek Świątek. Raport o gotowości pododdziałów do uroczystości na ręce brygadiera Andrzeja Witkowskiego złożył dowódca uroczystości druh Marek Świątek. 

 

 

 

 

Image00017

 Otwarcia uroczystości i powitania gości zaproszonych dokonał Prezes ZG ZOSP w Klonowej Jan Leszczyński. Po krótkim przemówieniu Prezesa ZG ZOSP w Klonowej głos zabrał Prezes ZOSP w Klonowej druh Antoni Bryłka, który odczytał kronikę miejscowej jednostki.

Image00018Następnie  swój głos zabrali: Wójt Gminy Klonowa - Barbara Wyrwas, Członek ZG ZOSP - Józef Misiak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Jan Ryś, Przewodniczący Rady Powiatu w Sieradzu - Henryk Waluda, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - Michał Kłos, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej w Sieradzu - Andrzej Witkowski, Poseł na Sejm  RP oraz Członek Zarządu Głównego ZOSP RP - Wojciech Zarzycki, w imieniu senatora Jerzego Pieniążka głos zabrał asystent - Henryk Surynt, Radny Powiatu Sieradzkiego - Andrzej Aleksandrowicz. Po wystąpieniach okolicznościowych informacje finansowe dotyczące budowy strażnicy przedstawił Przewodniczący SKBS Jan Madaliński. Następnie Ks. 

 Proboszcz Kazimierz Kmieć dokonał poświęcenia Domu Strażaka wraz z garażami. Po wystąpieniach okolicznościowych i poświęceniu obiektu kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych działaczy na rzecz OSP w Klonowej. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Bednarek, Antoni Bryłka, Stanisław Golas, Danuta Kiełbaska, Stefan Kiełbaska, Leon Knopek, Stanisław Kopeć, Julian Leśnik, Ryszard Nowak, Maciej Nowakowski, Tadeusz Świątek, Zenon Walocha, Stanisława Wika, Michał Zieliński, Stanisław Zieliński.

Koniec uroczystości to wyprowadzenie pocztów sztandarowych i defilada pododdziałów a następnie wpis do kroniki przedstawicieli jednostek OSP oraz gości.

Image00020Skład Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy w dniu oddania strażnicy do użytku przedstawiał się następująco: Jan Madaliński - Przewodniczący, Danuta Kiełbaska - Z-ca Przewodniczącego, Barbara Wyrwas - Wójt Gminy Klonowa, Ks. Kazimierz Kmieć - Proboszcz Parafii Klonowa, Zenon Grzegorek, Benedykt Gonera, Stanisław Kolankowski, Edward Lemierz, Szymon Leśnik, Grażyna Musialska, Ryszard Nowak, Jan Paroń, Stanisław Paś, Piotr Przezak, Andrzej Szala, Stanisław Szewczyk, Marek Świątek, Paweł Wolski, Zbigniew Wrzosek, Marian Zajączkowski.
Skład Komitetu Wykonawczego: Jan Madaliński, Zbigniew Wrzosek, Stanisław Kolankowski, Antoni Bryłka, Jan Paroń.

Wartość kosztorysowa budowy strażnicy według poziomu cen z IV kwartału 1998 roku wynosiła 930 tys. zł. Do dnia otwarcia rzeczywisty wkład gotówkowy w budowę Domu Strażaka to kwota 456 tys. zł. Dodatkowo wartość czynów społecznych wyceniono na kwotę 132789 zł. Kwota wpłacona przez gminę wynosi 283500 zł, a przez Społeczny Komitet Budowy Strażnicy to 172 tys. zł. 
50 tys. zł otrzymano od Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi oraz 50 tys. zł przekazała jednostka OSP w Klonowej. Zespoły trójek zebrały kwotę 25097 zł. Trzydzieści cztery rodziny nie włączyły się do budowy, ale były takie rodziny których wkład dobrowolnych składek i pracy społecznej przekroczył 3 tys. zł. Dwadzieścia osiem rodzin przekroczyło wkład 1 tys. zł.

Składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie i dotychczasową współpracę podczas realizacji tej inwestycji Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi, Zarządowi Powiatowemu ZOSP w Sieradzu, samorządowi Gminy Klonowa, społeczeństwu sołectw Klonowa I i Klonowa II, wszystkim sponsorom oraz tym, którzy finansowo i rzeczowo wspierali budowę Domu Strażaka w Klonowej.

Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka w Klonowej

Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Fotografie: A. Bryłka, Kronika OSP w Klonowej

Statystyki Interwencji

Statystyka na rok 2017:

Ilość interwencji: 3

Pożary: 1

Miejscowe zagrożenia: 2

Alarmy fałszywe: 0

__________________

Manewry/ćwiczenia: 0

Inne działania: 0 

Kanał Youtube

Pogoda w Klonowej

 

Partnerzy

1zp06zt

a23rm9

image003

14kjzt4

2nve43

1zq7msi

2rpblab

Statystyki

5078812
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiac
ostatni miesiąc
Razem
1299
2038
5598
5062054
37091
81374
5078812

Your IP: 34.230.9.187
2022-01-18 19:50