klonowa

Marzyłeś kiedyś o tym żeby zostać Strażakiem? Czujesz potrzebę pomocy innym? Potrzebujesz wrażeń, które dostarczają adrenaliny? Chciałbyś zrobić coś dla Społeczeństwa?

Serdecznie zapraszamy do szeregów OSP Klonowa.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O KONTAKT Z NIŻEJ WYMIENIONYMI OSOBAMI:

 1. Prezes OSP Klonowa- dh. Ryszard Lar tel. 600 125 052

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ:

1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

 • Wiek od 12 do 18 lat;
 • Dobry stan zdrowia;
 • Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

Deklaracja MDP do pobrania tutaj.

2. Strażak czynny OSP:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Bardzo dobry stan zdrowia.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Kurs podstawowy strażaka;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.

Dodatkowo strażak może zostać skierowany na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs  operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

 • męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,
 • dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,
 • podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),
 • umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,
 • świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,
 • szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom,
 • koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.