Mapa Satelitarna - Polska. Tylko w dzień

Mapa Satelitarna - Polska. Tylko w dzień

Detektor burz

Mapa burzowa Polski

Ostrzeżenia Meteorologiczne IMGW

Mapa burzowa Polski

Menu Główne

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nasza jednostka

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Orkiestra Dęta

Developed in conjunction with Joomla extensions.

MDP i KDP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Menu Strażaka

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zaloguj

Archiwum działalności

28.12.2011r. We wsi Salomony gm. Brąszewice wybuchł potężny pożar w wytwórni palet. Ogień zniszczył większość zakładu produkcyjnego i przylegająca do niego wiatę drewnianą, w której były duże ilości gotowych palet.
Na budynku mieszkalnym spłonął cały dach z poddaszem. Akcja gaśnicza przebiegała w bardzo trudnych warunkach „ogromne jęzory ognia i duże zadymienie”. W akcji pod Brąszewicami brało udział 15 zastępów ratowniczych straży- zawodowej i ochotniczej, łącznie 60 druhów. Z naszej jednostki zostały wezwane dwa zastępy, które brały czynny udział w akcji gaśniczej.

 pozar salamony 21 20120210 2009979449 pozar salamony 25 20120210 161690585807.11.2011r zostałą przeprowadzona próbna ewakuacja dzieci i personelu z budynku Przedszkola Publicznego w Klonowej, a następnie w Szkole podstawowej w Kuźnicy Błońskiej.
Strażakami z OSP Klonowa dowodził mł. Kapitan Tomasz Łodo z PSP w Sieradzu.

Dzieciom przedstawione zostały zasady ewakuacji i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące w budynkach użyteczności publicznej. Maluchy miały okazję obejżeć samochód bojowy i znajdujący się w nim sprzęt oraz przejęły obowiązki strażaków gaszących „pożar”.

 


17.10.2011r. W Zespole Szkół w Klonowej odbył się pokaz ratownictwa medycznego, przeprowadzony przez strażaków z OSP w Klonowej. Ćwiczeniami dowodził i omawiał mł. Kapitan Tomasz Łodo z PSP w Sieradzu.
Zaprezentowano sprzęt ratowniczy: torbę medyczna i deskę, który jest wykorzystywany podczas wypadków w których ucierpieli ludzie.


Z dniem 01 października 2011r. Dh Antoni Bryłka złożył rezygnację z funkcji Prezesa OSP w Klonowej. Powodem tej decyzji był zły stan zdrowia.
W dniu 11.09.2011 r. nowym prezesem wybrano dh Ryszarda Lara.

Obecny Skład Zarządu:
Ryszard Lar - Prezes
Piotr Sufleta - Naczelnik
Wojciech Kiełbaska- Z-ca Naczelnika
Stanisław Kosiara - Gospodarz
Krzysztof Bartecki - Skarbnik
Piotr Przezak - Sekretarz
Tadeusz Knop - Kronikarz
Antoni Bryłka- Członek
Szymon Leśnik - Członek


Dnia 17.07.2011r w miejscowości Lipicze odbyły się gminne zawody strażackie. Brały w nich udział jednostki z OSP: Klonowej, Owieczek, Leliwy, Lipicza, Kuźnicy Błońskiej, żeńska kat.C z Owieczek,  młodzieżowa żeńska z Klonowej i młodzieżowa chłopięca z Lipicza.

1 miejsce: OSP Lipicze
2 miejsce: OSP Owieczki
3 miejsce: OSP Klonowa
4 miejsce: OSP Kuźnica Błońska
5 miejsce: OSP Leliwa


W dniu 22.05.2011 odbył się XII Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Słomków Suchy gm. Wróblew.
Brała w niej również udział nasza Orkiestra Dęta z OSP KlonowaDnia 15.05.2011r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej odbył się X Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Klonowej.
Osobom zasłużonym w działalności straży zostały wręczone dyplomy i podziękowania.01.05.2011r. Obchodziliśmy w Naszej Gminie Dzień Strażaka. Jest to dzień radości z osiągnięć i dokonań w pożarniczej służbie zawodowej i społecznej. Uroczystości te rozpoczęły się przemarszem strażaków, Pocztów Sztandarowych oraz Orkiestry Dętej do kościoła, na uroczystość Mszy Świętej. Po ceremonii wszyscy udali się na poczęstunek do Domu Strażaka w Klonowej
Tradycyjnie Orkiestra Strażacka przejechała po okolicznych wsiach, grając różne utwory.

skanuj0002 skanuj0004W dn. 29.01.2011r.  odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP w Klonowej. Przybyli na nie zaproszeni goście z komendy Powiatowej PSP w Sieradzu, przedstawiciele różnych instytucji z terenu Naszej Gminy współpracujący z OSP Klonowa, jak również druhowie z naszej jednostki.Otwarcia zebrania dokonał Prezes Antoni Bryłka.Wybrano także przewodniczącego zebrania, którym został dh Stefan Kiełbasa, protokolanta dh Piotra Przezaka oraz komisje:
mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków, skrutacyjną.
Przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za rok 2010 i założenia na rok 2011.

Podczas tajnego głosowania dokonano wyboru nowego Zarządu Jednostki OSP w Klonowej.


Prezes- Antoni Bryłka
Naczelnik- Piotr Sufleta
Zast. Naczelnika Krzysztof Bartecki
Gospodarz- Stanisław Kosiara
Skarbnik Ryszard Lar
Sekretarz- Piotr Przezak
Kronikarz- Tadeusz Knop
Członek- Wojciech Kiełbaska
Członek- Szymon Leśnik
. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący- Marian Zajączkowski
Członek- Patryk Zieliński
Członek- Mieczysław PrzezakJak co roku OSP Klonowa była organizatorem sylwestrowego balu. Tradycyjnie o północy powitano Nowy Rok 2011 lampką szampana i pokazem sztucznych ogni. Przy dobrej muzyce zabawa trwała do białego rana.Tym, którzy zaszczycili swoją obecnością nasz bal, serdecznie dziękujemy.

Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Zdjęcia: A. BryłkaDnia 17.07.2011r w miejscowości Lipicze odbyły się gminne zawody strażackie. Brały w nich udział jednostki z OSP: Klonowej, Owieczek, Leliwy, Lipicza, Kuźnicy Błońskiej, żeńska kat.C z Owieczek,  młodzieżowa żeńska z Klonowej i młodzieżowa chłopięca z Lipicza.
1 miejsce: OSP Lipicze
2 miejsce: OSP Owieczki
3 miejsce: OSP Klonowa
4 miejsce: OSP Kuźnica Błońska
5 miejsce: OSP Leliwa
W dniu 22.05.2011 odbył się XII Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Słomków Suchy gm. Wróblew.
Brała w niej również udział nasza Orkiestra Dęta z OSP KlonowaDnia 15.05.2011r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej odbył się X Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Klonowej.
Osobom zasłużonym w działalności straży zostały wręczone dyplomy i podziękowania.01.05.2011r. Obchodziliśmy w Naszej Gminie Dzień Strażaka. Jest to dzień radości z osiągnięć i dokonań w pożarniczej służbie zawodowej i społecznej. Uroczystości te rozpoczęły się przemarszem strażaków, Pocztów Sztandarowych oraz Orkiestry Dętej do kościoła, na uroczystość Mszy Świętej. Po ceremonii wszyscy udali się na poczęstunek do Domu Strażaka w Klonowej
Tradycyjnie Orkiestra Strażacka przejechała po okolicznych wsiach, grając różne utwory.W dn. 29.01.2011r.  odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP w Klonowej. Przybyli na nie zaproszeni goście z komendy Powiatowej PSP w Sieradzu, przedstawiciele różnych instytucji z terenu Naszej Gminy współpracujący z OSP Klonowa, jak również druhowie z naszej jednostki.Otwarcia zebrania dokonał Prezes Antoni Bryłka.Wybrano także przewodniczącego zebrania, którym został dh Stefan Kiełbasa, protokolanta dh Piotra Przezaka oraz komisje:
mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków, skrutacyjną.
Przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za rok 2010 i założenia na rok 2011.
Podczas tajnego głosowania dokonano wyboru nowego Zarządu Jednostki OSP w Klonowej.
Prezes- Antoni Bryłka
Naczelnik- Piotr Sufleta
Zast. Naczelnika Krzysztof Bartecki
Gospodarz- Stanisław Kosiara
Skarbnik Ryszard Lar
Sekretarz- Piotr Przezak
Kronikarz- Tadeusz Knop
Członek- Wojciech Kiełbaska
Członek- Szymon Leśnik
. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący- Marian Zajączkowski
Członek- Patryk Zieliński
Członek- Mieczysław Przezak


Jak co roku OSP Klonowa była organizatorem sylwestrowego balu. Tradycyjnie o północy powitano Nowy Rok 2011 lampką szampana i pokazem sztucznych ogni. Przy dobrej muzyce zabawa trwała do białego rana.Tym, którzy zaszczycili swoją obecnością nasz bal, serdecznie dziękujemy.

Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Zdjęcia: A. Bryłka

 

 

17.11.2010r. Z inicjatywy Marszałka województwa łódzkiego w Łódzkiej manufakturze odbyła się uroczystość, której celem było pokazanie dorobku Państwowych o Ochotniczych straży Pożarnych z terenu całego województwa.OSP w Klonowej także pokazała swój nowy samochód zakupiony z funduszy unijnych. Udział wzięli Pan wójt Stanisłąw Rył, Prezes Antoni bryłka oraz członek zarządu Piotr Przezak.


13-14.11.2010r. Uroczystość nawiedzenia Obrazu M.B Jasnogórskiej w naszej Parafii. W uroczystościach czynny udział wzięły jednostki OSP w Klonowej wraz z orkiestrą, oraz inne jednostki znajdujące się na terenie Parafii.


3.11.2010r. W Sieradzu odbył się przegląd jednostek OSP z terenu powiatu i województwa, które otrzymały fundusze unijne na zakup nowych samochodów bojowych. Komendy Powiatowe województwa Łódzkiego otrzymały podczas uroczystości, nowoczesne kamery termowizyjne. Jednostka OSP w Klonowej uczestniczyła w tych uroczystościach z Prezesem Antonim Bryłką i członkiem Zarządu Piotrem Przezakiem.


20.08.2010r. W tym dniu rozpoczęły się prace budowlane na placu przed Domem Strażaka w Klonowej.


28.06.2010r. W Sieradzu odbyło się spotkanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, które uczestniczyły w akcjach przeciwpowodziowych na terenie powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego i łaskiego. Na spotkanie przybył marszałek Sejmu-Bronisław Komorowski, Wojewoda Łódzki- pani Jolanta Chełmińska, Starosta Sieradzki- Dariusz Olejnik, Komendant Wojewódzki Andrzej Witkowski. Strażakom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej zostały złożone podziękowania i wręczono listy gratulacyjne.


6.06.2010r. W Błaszkach odbył się XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.Orkiestra Deta OSP Klonowa brała czynny udział w tym Przeglądzie.


21.05.2010r. Jednostka OSP w Klonowej w ramach pomocy sąsiedzkiej brała udział w umacnianiu wałów przeciw powodziowych w gminie Warta na rzece Warta.


9.05.2010r. W tym dniu na placu przed Domem Strażaka w Klonowej odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej nowy ciężkiego samochódu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz Atego 1529 AF z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem montowanym na stałe.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez Orkiestrę OSP Klonowa, Hymnu Panstwowego.

Po złożeniu przez naczelnika Marka swiatka meldunku druhowi Andrzejowi Weselskiemu, gospodarz gminy-Stanisław Rył powitał przybyłych gości.Wsród nich znalezli się :

 • mł. kapitan Agnieszka Nowak z KP PSP

 • Andrzej Weselski z ZP OSP RP

 • Ks. kanonika Kazimierz Kmieć- Proboszcz parafii Klonowa

 • Jan Leszczyński- Prezes Gminny OSP

 • Czesław Kłobus- Komendant Gminny OSP

 • Stanisław Kolankowski- Przewodniczący Rady Gminy

 • radni gminy klonowa,

 • prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy

Uroczystą Mszę Święta w intencji strażaków odprawił Ks. kanonika Kazimierza Kmiecia, który dokonał również poświęcenia nowego samochodu. Następnie Wójt Gminy Klonowa Stanisław Rył wręczył Prezesowi OSP Klonowa Antoniemu Bryłce symboliczny akt przekazania w użytkowanie samochodu a Komendantowi jednostki OSP Klonowa Markowi Świątkowi kluczyki do samochodu.
Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień zebrani na uroczystości,mieszkacy Gminy Klonowa i zaproszeni goście mogli obejrzeć z bliska pojazd a nawet wsiąść do środka i odbyć krótką przejażdżkę nowym samochodem.

Na zakończenie uroczystości, wszystkich gości zaproszono na obiad do Domu Strazaka.Zdjęcia z uroczystości zamieszczono w galerii foto.


4.05.2010r. Zostały podpisane i przekazane jednostce OSP Klonowa dokumenty samochodu bojowego marki Mercedes.


28.04.210r urząd Gminy w Klonowej zakupił dla Jednostki OSP w Klonowej samochód bojowy Mercedes- Benz.Nowy samochód przyprowadziła firma P.S.-Bocar z Korwinowa, która wygrałą przetarg.

1h171a81 1h171a82

 

W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze w dniu 24 kwietnia 2010r. Uczestniczyli także druchowie OSP z gminy Klonowa.


W dn. 16.01.2010r. r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP w Klonowej. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście z KP PSP w Sieradzu oraz gminy Klonowa, a byli nimi:

 • młodszy kapitan PSP w Sieradzu- Waldemar Ogrodawczyk

 • Wójt Gminy Klonowa -Stanisław Rył.

 • Prezes Gminny -Jan Leszczyński,

 • Komendant Gminny- Czesław Kłobus,

 • Członek Zarządu Powiatowego Barbara Wyrwas,

 • Kom. honorowy OSP Klonowa- Benedykt Klimas

 • Leśniczy Klonowa- Ryszard Nowak

 • radni i sołtysi z Klonowej I i II.

Zebranie otworzył druh Prezes Antoni Bryłka. Przewodniczącym zebrania został druh Marian Zajaczkowski , a sekretarzem Piotr Przezak. Sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Klonowej przedstawił Prezes Antoni Bryłka. Na zebraniu została podjęta uchwała, o nadanie honorowego członkostwa następującym druhom jednostki OSP Klonowa:

 • Jan Bednarek

 • Józef Czajka

 • Jan Czajka

 • Zenon Grzegorek

 • Edmund Klimas

 • Adam Kapica

 • Leon Knopek

 • Stefan Kurp

 • Maria Knopek

 • Marcin Kwiatkowski

 • Stanisław Kolankowski

 • Zbigniew Kolankowski

 • Janina Lesiak

 • Władysława Magda

 • Jan Magda

 • Jan Musialski

 • Jan Paroń syn Ludwika

 • Mieczysław Przezak

 • Jan Sikorski

 • Tadeusz Świątek

 • Stanisław Stępien

 • Józef Szewczyk

 • Stanisława Wika

 • Zenon Walocha

 • Eugenia Zielińska

 • Michał Zieliński

 • Stanisław Zieliński

Na zakończenie zebrania miał miejsce, tradycyjnie już poczęstunek dla wszystkich gości, jak i druhów z jednostki Klonowa.


Rokrocznie w Domu Strażaków Klonowej odbywa się bal sylwestrowy. Organizuje go Zarząd OSP w Klonowej dla druhów strażaków jak i mieszkańców gminy i ościennych gmin.

Nowy Rok 2010 witano lampka szampana, przy wystrzałach petard, które rozświetlały noc sylwestrową.


Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Zdjęcia: A. Bryłka

 

Kronika budowy strażnicy


PA170067

 

Listopad 1994 r. - Powstaje inicjatywa budowy Domu Strażaka OSP w Klonowej.

 

21.01.1995 r. - Na Walnym Zebraniu OSP w Klonowej powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy.

 

10.02.1996 r. - Podjęto uchwałę o budowie strażnicy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OSP w Klonowej.

 

Kwiecień 1996 r. - Skład Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy przedstawiał się następującą: Barbara Wyrwas - Wójt Gminy Klonowa, Jan Paroń - Przewodniczący SKBS, Jan Madaliński - Z-ca Przewodniczącego SKBS, Marek Świątek - Z-ca Przewodniczącego SKBS, Zbigniew Wrzosek - sekretarz, Piotr Przezak - skarbnik, Ks. Kazimierz Kmieć, Ryszard Nowak, Zenon Grzegorek, Danuta Kiełbaska, Grażyna Musialska, Jan Świątek, Stanisław Szewczyk, Stanisław Paś, Szymon Leśnik, Maria Czajka, Kazimierz Kupis, Wojciech Laskowski, Benedykt Gonera, Marian Zajączkowski, Edward Lemierz, Paweł Wolski, Andrzej Szala, Stanisław Kolankowski.

Skład Komitetu Wykonawczego: Jan Paroń - Przewodniczący, Jan Madaliński, Stanisław Kolankowski, Henryk Święcicki, Wojciech Pawlak.

Poza tym powołano zespoły trójek, które zajęły się zbieraniem dobrowolnych składek pieniężnych na rzecz budowy. Powołano 8 zespołów w sołectwach Klonowa I i Klonowa II.

 

31.01.1998 r. - Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Klonowej, podczas którego upoważniono Społeczny Komitet Budowy Strażnicy do załatwienia projektu budowy i zezwolenia na budowę strażnicy OSP w Klonowej oraz w miarę posiadanych środków rozpocząć i kontynuować budowę strażnicy. Powołano również wspólną Komisję Rewizyjną dla Zarządu OSP jak i dla Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy.

 

28.04.1998 r. - Podpisano umowę w sprawie opracowania projektu Domu Strażaka OSP w Klonowej. Umowę zawarto pomiędzy: Wójtem Gminy Klonowa - Barbarą Wyrwas, Stanisławem Kolankowskim, Maciejem Nowakowskim, Wojciechem Pawlakiem, Stanisławem Makiem, Janem Paroniem, Janem Madalińskim, Antonim Bryłką - a projektantem Jerzym Malinowskim.

Image00010

Projekt Domu Strażaka w Klonowej opracowali: inż. Jerzy Malinowski i mgr inż. Antoni Jaracz.Dane techniczne Domu Strażaka przedstawiają się następująco: powierzchnia zabudowy - 762 m2, powierzchnia użytkowa - 630,2 m2, kubatura - 3894,20 m3

Image0000828.08.1998 r. - Rozpoczęto wykopy fundamentów oraz ich zalewanie betonem pod strażnicę dla OSP w Klonowej. W pracach brali udział: Czesław Kopeć, Piotr Kopeć, Zenon Tułaza, Zbigniew Wrzosek, Maciej Nowakowski, Jan Sikorski, Edward Lemierz, Stanisław Zieliński, Marcin Kwiatkowski, Jan Walocha, Andrzej Wrzecioniarz, Piotr Zabiegała, Paweł Zabiegała, Piotr Zieliński, Stanisław Kopeć, Dariusz Lar, Janusz Bartecki, Wiesław Aleksandrowicz, Czesław Koryciński, Jan Kiełbasa, Kazimierz Szkudlarek, Marek Świątek, Jan Paroń s. Ludwika, Julian Jaworski, Paweł Jaworski, Wojciech Pawlak. Prace nadzorował i prowadził Stanisław Szmil.

09.12.1998 r. - Zostaje podpisane porozumienie w sprawie współfinansowania inwestycji pod nazwą "Budowa Strażnicy OSP w Klonowej". Porozumienie zawarto pomiędzy Zarządem OSP w Klonowej reprezentowanym przez Henryka Święcickiego - Prezesa OSP w Klonowej, Wojciecha Pawlaka - Wiceprezesa, Jana Paronia - Przewodniczącego SKB Domu Strażaka, Stanisława Kopcia - Skarbnika a Zarządem Gminny Klonowa reprezentowanym przez Barbarę Wyrwas - Wójta Gminy Klonowa, Ryszarda Nowaka - Zastępcę Wójta, Antoniego Łuszkiewicza - Zastępcę Wójta.

05.02.1999 r. - Prowadzenie spraw finansowych powierzono Krystynie Przezak.

Image00011

22 czerwca 1999 r. nastąpiło wmurowanie elekcyjne i poświęcenie budowy przez Księdza Kazimierza Kmiecia. Budowę prowadzi mistrz Jan Gabryś i Mirosław Wawrzyniak, pomocnikami są Jan Pijanka, Krzysztof Pijanka. Przy rozpoczęciu budowy byli obecni Wójt Gminy Klonowa - Barbara Wyrwas, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Lututowie O/Klonowa - Zofia Trzeciak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowej - Stefan Bielecki, Współwłaściciel Weterynarii w Klonowej - Andrzej Skowron oraz przedstawiciele Zarządu OSP w Klonowej - Henryk Święcicki, Wojciech Pawlak, Marek Świątek oraz kronikarz OSP w Klonowej Antoni Bryłka, który również wykonał zdjęcia i dokonał wpisu do kroniki.

Image00012

17.09.1999 r. - Zakończono prace przy budowie murów.

2000 r. - Doprowadzono zasilanie elektryczne, wykonano więźbę dachową, zakończono prace murarskie oraz pokrycie dachowe.

Image00009

24.05.2000 r. - Wciągnięto konstrukcje dachową wykonaną ze stali. Spawanie całej konstrukcji wykonał Józef Uryasz.

Rok 2001 okazał się mniej hojny w dotacje z Urzędu Gminy Klonowa. Budowa została chwilowo wstrzymana z powodu braku funduszy. Dopiero po zabawie odpustowej z dnia 6 sierpnia 2001 r. i dotacji ZOSP RP w Łodzi zostały zakupione okna i drzwi do strażnicy. Miało to miejsce 9 września 2001 r.

16.06.2002 r. - Wybrano nowego Przewodniczące Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy - został nim Jan Madaliński a Zastępcą została Danuta Kiełbaska.

11.01.2002 r. - Odbyło się posiedzenie Zarządu OSP Klonowa w sprawie przygotowań do Walnego Zebrania OSP Klonowa oraz dalszych etapów budowy Domu Strażaka.

11.02.2002 r. - Smutny dzień w historii OSP w Klonowej - zmarł dh Wojciech Pawlak, wieloletni Prezes OSP w Klonowej, a także jeden z inicjatorów budowy Strażnicy OSP oraz Członek Komitetu Wykonawczego.

9.03.2002 r. - Rozpoczęcie prac kanalizacyjnych przez dh Adama Kapicę.

26.03.2002 r. - Rozpoczęto II etap budowy Domu Strażaka: budowa ścianek działowych wewnątrz oraz wylewanie posadzek. Prace wykonał Jan Gabryś.

4.05.2002 r. - Zakończono wylewanie posadzek w czynie społecznym w sali tanecznej. Prace nadzorował dh Czesław Kopeć.

08.07.2002 r. - Rozpoczęcie prac przy instalacji elektrycznej, której wykonawcą jest Jan Madaliński.

23.07.2002 r. - Rozpoczęcie prac związanych z wykończeniem sufitów. Wykonawcą jest firma Jana Wojtaszka.

04.09.2002 r. - Zostaje doprowadzona sieć wodociągowa do wybudowanej strażnicy. Wykonawcą prac jest firma P.P.H.W. "Mir-Bud" Mirosława Michalaka z Brzeźnia.

30.09.2002 r. - Zostają zamontowane drzwi garażowe przez firmę Gotex z Goszczanowa.

11.10.2002 r. - Zostaje zakryty rów melioracyjnych przy wjeździe do strażnicy.

03.02.2003 r. - Wykonano podkłady drewniane pod podłogi. Prace wykonali ochotnicy w tartaku Andrzeja Cielucha.

17.03.2003 r. - Nastąpiła zmiana kierownika budowy. Kierownictwo objął Grzegorz Knopek. Przy zmianie był obecny również Jerzy Malinowski - główny projektant nadzorujący budowę Domu Strażaka OSP w Klonowej.

25.03.2003 r. - Rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku. Głównym wykonawcą jest Grzegorz Pędziwiatr z Kiełbas.

29.07.2003 r. - Rozpoczęto prace przy budowie pieca w pomieszczeniach kuchennych strażnicy. Wykonawcą jest zdun - Jan Świątek.

24.08.2003 r. - Odbyło się zebranie Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy i Zarządu OSP w Klonowej. Tematem zebrania były sprawy dotyczące dotychczasowego przebiegu budowy strażnicy oraz sprawy związane z dalszym przebiegiem prac wykończeniowych.

05.10.2003 r. - Kolejny żałobny dzień dla OSP w Klonowej. W dniu tym odbył się pogrzeb zmarłego Prezesa OSP w Klonowej dh Henryka Święcickiego, który był jednocześnie Członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy.

Image00001

21.10.2003 r. - 30.11.2003 r. - Wykonywano prace związane z malowaniem strażnicy od wewnątrz. Wykonawcą prac jest firma KAM-KAR w osobach: Kamil i Wiesław Karkoszka oraz Józefat Pichlak.

Image00002 29.11.2003 r. - Zakończono prace związane z układaniem płytek ceramicznych w pomieszczeniach strażnicy. Prace wykonał Grzegorz Pędziwiatr wraz ze swoimi pracownikami.

Image00004 03.12.2003 r. - Zawarto umowę pomiędzy Markiem Mieszałą a SKBS i Zarządem OSP w Klonowej na wykonanie podłogi w sali widowiskowo-tanecznej. Montaż rozpoczęto 30.12.2003 r.

15.03.2004 r. - Montaż paneli przez wykonawcę Grzegorza Pędziwiatra.

17.03.2004 r. - Rozpoczęto drugi etap prac malarskich przez Kamila Karkoszkę.

18.03.2004 r. - Rozpoczęto prace przy porządkowaniu placu przy Domu Strażaka, w których udział wzięli: Janusz Bartecki, Jerzy Włodarczyk, Krzysztof Kowalski, Dariusz Lar, Stanisław Kiełbaska.

13.04.2004 r. - Sprawdzono urządzenia wentylacyjne przez zakład kominiarski Tadeusza Smidowicza.

24.04.2004 r. - Odbył się czyn społeczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa podczas którego wybudowano na placu strażackim piec chlebowy oraz wykonano część prac porządkowych na placu.

30.04.2004 r. - Zamontowano urządzenia sanitarne. Wykonawcą był Adam Kapica.

03.05.2004 r. - Odbyło się posiedzenie Zarządu OSP w Klonowej oraz Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy OSP w Klonowej. Tematem zebrania były sprawy dotyczące przygotowań i założeń planowanego zakończenia budowy na dzień 1 sierpnia 2004 r.

07.05.2004 r. - Strażnicę odwiedził Starosta Powiatu Sieradzkiego Kazimierz Kościelny oraz Wójt Gminy Klonowa Barbara Wyrwas.

18.05.2004 r. - Wykonano prace spawalnicze przy urządzeniach sanitarnych przez Janusza Snelewskiego.

19.05.2004 r. - Wykonano malowanie kuchni i zaplecza kuchennego. W malowaniu brali udział panie: Janina Szewczyk, Danuta Kiełbaska, Grażyna Musialska, Danuta Zielińska oraz panowie: Stanisław Szewczyk, Piotr Zieliński, Andrzej Szala, Sławomir Świątek, Robert Szewczyk.

24.05.2004 r. - Rozpoczęto prace przy tarasie na zewnątrz strażnicy łączącym wejścia budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

01.06.2004 r. - Odbyła się kontrola nowej strażnicy przez Komisję Rewizyjną z Urzędu Gminy z Klonowej.

Image00006 07.06.2004 r. - Wykonano prace porządkowe przez panie z KGW. Przy cięższych pracach udział brali panowie.

 

 

 

 

 

 

Image0000708.06.2004 r. - Rozpoczęto układanie kostki brukowej na tarasie przy strażnicy. Prace prowadził Grzegorz Pędziwiatr.

14.06.2004 r. - Został przygotowany teren pod nową drogę dojazdową do strażnicy.

18.06.2004 r. - Rozpoczęto prace przy budowie drogi dojazdowej do strażnicy. Prace wykonane zostały przez mieszkańców sołectwa Klonowa I i Klonowa II. Żwir, którym wywieziono drogę został pozyskany z Nadleśnictwa Klonowa. Pracami kierowali Prezes OSP Klonowa Antoni Bryłka oraz członkowie: Zbigniew Wrzosek, Marek Świątek, Marek Zajączkowski, Jan Madaliński. Załadunek żwiru wykonał Sławomir Świątek.

26.06.2004 r. - Zostały rozpoczęte prace przy montażu barierek ochronnych na tarasie. Prace w czynie społecznym wykonał Leszek Kozłowski.

29.06.2004 r. - Zostały zamontowane rynny na budynku. Wykonawcą był Sławomir Knapik wraz ze swymi pomocnikami.

30.06.2004 r. - Przeprowadzono prace porządkowe przy nowej strażnicy. W czynie społecznym pracowali druhowie: Dariusz Lar, Antoni Bryłka, Stanisław Kiełbaska, Krzysztof Kowalski, Piotr Kiełbasa, Damian Drapikowski, Krzysztof Bartecki, Piotr Bartecki, Wojciech Kiełbaska, Mateusz Snelewski.

09.07.2004 r. - Pomalowano barierki ochronne na tarasie oraz rury instalacyjne wewnątrz budynku. Prace wykonał w czynie społecznym Prezes OSP Klonowa dh Antoni Bryłka.

Image0001312.07.2004 r. - Wysypano drogę dojazdową do strażnicy tłuczniem, który pozyskano z Urzędu Gminy w Klonowej.

 

 

 

 

Image0001423.07.2004 r. - Rozpoczęto wylewanie płyty tanecznej przed strażnicą. Przy wylewaniu płyty betonem czynny udział brali druhowie oraz społeczeństwo Klonowy. Prace rozpoczęto o godz. 7.00 rano a zakończono o godz. 24.00. Wykonawcami byli panowie: Czesław Kopeć i Jacek Jakubczyk oraz druhowie: Marek Świątek, Zbigniew Wrzosek, Stefan Kurp, Antoni Bryłka, Jan Madaliński, Janusz Bartecki, Jerzy Włodarczyk, Marek Mituła, Grzegorz Pędziwiatr, Witold Tułaza, Tadeusz Jarzyna, Piotr Kiełbasa, Rafał Święcicki, Dariusz Lar, Stanisław Kosiara, Andrzej Wrzecioniarz, Piotr Bartecki, Krzysztof Bartecki, Mariusz Madaliński, Łukasz Kiełbasa, Tomasz Kiełbasa, Krzysztof Kowalski, Stanisław Kiełbaska, Jan Konieczny, Mirosław Paś, Paweł Wolski.

27.07.2004 r. - Przystąpiono do prac porządkowych w strażnicy jak również wokół budynku przygotowujących do uroczystego przekazania dla OSP Klonowa w dniu 1 sierpnia 2004 r. o godz. 14.00.

Image0001531.07.2004 r. - Przystąpiono do przygotowywania posiłku przez panie z KGW z Klonowej oraz personel kuchni, który obsługuje placówki oświatowe w Klonowej. W pracy wzięły udział panie: Mariola Perdek, Małgorzata Leśnik, Monika Salamon, Krystyna Kupis, Anna Łyga, Bożena Błaszczyk, Elżbieta Urbaniak oraz panie z KGW: Grażyna Musialska, Danuta Kiełbaska, Janina Szewczyk, Danuta Zielińska, oraz panie: Janina Adamiak, Maria Bryłka, Barbara Golas, Dorota Golas, Zofia Gonera, Marzena Kajda, Dorota Karpińska, Barbara Kępa, Beata Kiełbasa, Dorota Kiełbaska, Alicja Knopek, Anna Kopeć, Celina Madalińska, Barbara Musialska, Teresa Pawlak, Anna Romek, Anna Sowa, Monika Stępień, Urszula Szewczyk, Jolanta Świątek, Renata Świątek, Ewa Święcicka, Alina Wolska, Jolanta Zielińska, Anna Zielińska, Maria Zielińska.

Image00016

 01.08.2004 r. - Uroczyste oddanie do użytku Domu Strażaka OSP w Klonowej. Uroczystość prowadziła Dyrektor GOK w Klonowej Izabela Sufleta. Przemarsz od byłej Strażnicy prowadziła Orkiestra Dęta OSP w Klonowej, prowadzącym był kapelmistrz druh Marian Kryściak i druh Tadeusz Świątek.

Image00019Poczty sztandarowe prowadził Naczelnik Stefan Kiełbasa,  pododdziały druh Marek Świątek. Raport o gotowości pododdziałów do uroczystości na ręce brygadiera Andrzeja Witkowskiego złożył dowódca uroczystości druh Marek Świątek. 

 

 

 

 

Image00017

 Otwarcia uroczystości i powitania gości zaproszonych dokonał Prezes ZG ZOSP w Klonowej Jan Leszczyński. Po krótkim przemówieniu Prezesa ZG ZOSP w Klonowej głos zabrał Prezes ZOSP w Klonowej druh Antoni Bryłka, który odczytał kronikę miejscowej jednostki.

Image00018Następnie  swój głos zabrali: Wójt Gminy Klonowa - Barbara Wyrwas, Członek ZG ZOSP - Józef Misiak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Jan Ryś, Przewodniczący Rady Powiatu w Sieradzu - Henryk Waluda, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - Michał Kłos, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej w Sieradzu - Andrzej Witkowski, Poseł na Sejm  RP oraz Członek Zarządu Głównego ZOSP RP - Wojciech Zarzycki, w imieniu senatora Jerzego Pieniążka głos zabrał asystent - Henryk Surynt, Radny Powiatu Sieradzkiego - Andrzej Aleksandrowicz. Po wystąpieniach okolicznościowych informacje finansowe dotyczące budowy strażnicy przedstawił Przewodniczący SKBS Jan Madaliński. Następnie Ks. 

 Proboszcz Kazimierz Kmieć dokonał poświęcenia Domu Strażaka wraz z garażami. Po wystąpieniach okolicznościowych i poświęceniu obiektu kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych działaczy na rzecz OSP w Klonowej. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Bednarek, Antoni Bryłka, Stanisław Golas, Danuta Kiełbaska, Stefan Kiełbaska, Leon Knopek, Stanisław Kopeć, Julian Leśnik, Ryszard Nowak, Maciej Nowakowski, Tadeusz Świątek, Zenon Walocha, Stanisława Wika, Michał Zieliński, Stanisław Zieliński.

Koniec uroczystości to wyprowadzenie pocztów sztandarowych i defilada pododdziałów a następnie wpis do kroniki przedstawicieli jednostek OSP oraz gości.

Image00020Skład Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy w dniu oddania strażnicy do użytku przedstawiał się następująco: Jan Madaliński - Przewodniczący, Danuta Kiełbaska - Z-ca Przewodniczącego, Barbara Wyrwas - Wójt Gminy Klonowa, Ks. Kazimierz Kmieć - Proboszcz Parafii Klonowa, Zenon Grzegorek, Benedykt Gonera, Stanisław Kolankowski, Edward Lemierz, Szymon Leśnik, Grażyna Musialska, Ryszard Nowak, Jan Paroń, Stanisław Paś, Piotr Przezak, Andrzej Szala, Stanisław Szewczyk, Marek Świątek, Paweł Wolski, Zbigniew Wrzosek, Marian Zajączkowski.
Skład Komitetu Wykonawczego: Jan Madaliński, Zbigniew Wrzosek, Stanisław Kolankowski, Antoni Bryłka, Jan Paroń.

Wartość kosztorysowa budowy strażnicy według poziomu cen z IV kwartału 1998 roku wynosiła 930 tys. zł. Do dnia otwarcia rzeczywisty wkład gotówkowy w budowę Domu Strażaka to kwota 456 tys. zł. Dodatkowo wartość czynów społecznych wyceniono na kwotę 132789 zł. Kwota wpłacona przez gminę wynosi 283500 zł, a przez Społeczny Komitet Budowy Strażnicy to 172 tys. zł. 
50 tys. zł otrzymano od Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi oraz 50 tys. zł przekazała jednostka OSP w Klonowej. Zespoły trójek zebrały kwotę 25097 zł. Trzydzieści cztery rodziny nie włączyły się do budowy, ale były takie rodziny których wkład dobrowolnych składek i pracy społecznej przekroczył 3 tys. zł. Dwadzieścia osiem rodzin przekroczyło wkład 1 tys. zł.

Składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie i dotychczasową współpracę podczas realizacji tej inwestycji Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi, Zarządowi Powiatowemu ZOSP w Sieradzu, samorządowi Gminy Klonowa, społeczeństwu sołectw Klonowa I i Klonowa II, wszystkim sponsorom oraz tym, którzy finansowo i rzeczowo wspierali budowę Domu Strażaka w Klonowej.

Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka w Klonowej

Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Fotografie: A. Bryłka, Kronika OSP w Klonowej

Działalność OSP w  2009r.

17.11.2009 r. Manewry Powiatowe jednostek należące do K.S.R.G. Jednostki w Klonowej i Lipicza biorą udział w tych manewrach.


Image00008 W dniach 12-13 września 2009 r. odbył się Powiatowy Jarmark w Sieradzu. W uroczystościach tego Jarmarku uczestniczyła Orkiestra Dęta OSP w Klonowej reprezentująca naszą gminę.


Image00007 12.07.2009 r. Zawody Gminne w Lipiczu gminy Klonowa. Jednostka z Klonowej wystawiła dwie drużyny. Młodzieżowa zajęła 4 miejsce, a drużyna jednostki II miejsce. Opiekunami drużyn byli Antoni Bryłka i Piotr Sufleta.


Image00006 5.07.2009 r. Ks. Kazimierz Kmieć Honorowy Obywatel Gminy Klonowa. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza połączona uroczystą sesją. Zostały wręczone upominki i kwiaty Honorowemu Obywatelowi Gminy Klonowa.


Image00005 14.06.2009 r. w Klonowej odbył się X Powiatowy Przegląd Orskiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1230 zbiórką na placu szkolnym i przemarszem do Kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz na plac strażacki, gdzie miało miejsce wciągnięcie na maszt Flagi Państwowej i złożenie Staroście Sieradzkiemu, Dariuszowi Olejnikowi przez Komendanta Gminnego Czesława Kłobusa meldunku. Następnie wszystkie zgromadzone orkiestry zagrały wspólnie marsza pod batutą kapelmistrza Mariana Krysiaka.
 
Otwarcie Przeglądu i powitanie gości dokonali Andrzej Weselski i Wójt Gminy Gminy Klonowa Stanisław Rył. Po tej ceremonii wręczono zasłużonemu kapelmistrzowi Tadeuszowi Świątkowi Krzyż Koronny za długoletnią pracę z Orkiestrą Dętą w Klonowej. Ogółem w Przeglądzie prezentowało się 12 orkiestr, w tym jedna z miejscowości Przykona z powiatu tureckiego.
Na zakończenie wszystkim orkiestrom wręczone zostały puchary ufundowane przez poszczególne gminy. Wręczenia dokonali burmistrzowie i wójtowie gmin.
Lokalna gazetka redagowana przez młodzież obszernie przedstawiła X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Klonowej.


Image00003 22.05 i 23.05.2009 r. w Sieradzu miały miejsce uroczystości z okazji 30-lecia powstania KP PSP w Sieradzu. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia pomnika druhów Grzeska i Piwnika, którzy zginęli w pojeździe udającym się do pożaru. Pomnik został odsłonięty przy KP PSP w Sieradzu. Uroczystość związana była z Dniem św. Floriana i z tej okazji druh Prezes OSP w Klonowej Antoni Bryłka został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP. Podobne odznaczenia otrzymało wielu druhów z powiatu sieradzkiego. Image00004W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy OSP z Klonowej byli Stanisław Kosiara, Krzysztof Kowalski, Jerzy Włodarczyk.Image00002 8.04.2009 r. Pożar lasu w Klonowej w miejscowości Morasy. Na trakcie zwanym Świńska Droga. W akcji ratowniczej wzięła udział jednostka OSP w Klonowej oraz wiele jednostek ościennych a także KP PSP z Sieradza.


28.02.2009 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP w Klonowej. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście z KP PSP w Sieradzu oraz gminy Klonowa, a byli nimi: druhowie Piotr Cały, Prezes Gminny Jan Leszczyński, Komendant Gminny Czesław Kłobus, Członek Zarządu Powiatowego Barbara Wyrwas, Wójt Gminy Klonowa Stanisław Rył. Przedstawicielki z KGW. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa. Prezes GS Grażyna Lesiak, radni i sołtysi z Klonowej I i II.
Image00001 Zebranie otworzył druh Prezes Antoni Bryłka. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów z OSP w Klonowej. Następnie zostali uhonorowani druhowie, którzy najczęściej brali udział w akcjach ratowniczych. Byli nimi: Marian Zajączkowski, Witold Bartecki, Wojciech Kiełbaska, Tomasz Nowakowski, Janusz Bartecki, Krzysztof Tułaza. Wręczono odznaki Wzorowy Strażak oraz odznaki za wysługę lat. Odznaczeni zostali: Dominik Zieliński i Jan Walocha. Po wręczeniu odznaczeń prowadzono dalszy ciąg zebrania. Przedstawiono sprawozdania i założenia nowych planów na rok 2009 w tym zakupów mundurów wyjściowych i mundurów ochronnych UPS. Jak co roku, po zakończeniu zebrania był poczęstunek i tradycyjny toast. W nocy 1.03.2009 r. do Prezesa i Naczelnika OSP w Klonowej dotarła wiadomość przekazana przez policję o zgonie dwóch druhów.


22.01.2009 r. miał miejsce tragiczny wypadek na ulicy Długiej w Klonowej. Wracając do domu sekretarz Zarządu OSP w Klonowej druh Andrzej Musialski został potrącony ze skutkiem śmiertelnym. Winowajca zbiegł z miejsca wypadku. Pogrzeb odbył się 27.01.2009 r.Sylwestrowy bal 2008-2009 r. organizowany corocznie przez jednostkę OSP w Klonowej. Bal trwał do białego rana.

 

Działalność bieżąca 2008


W dniu 6.11.2008 r. w Chojnym pow. Sieradz odbyły się manewry jednostek, które należą do KSRG. Z gminy Klonowa brały udział dwie jednostki: OSP Klonowa i OSP Lipicze. Uczestnicy to Marek Świątek, Wojciech Kiełbaska, Tomasz Nowakowski, Mariusz Sufleta, Waldemar Włodarczyk, Jerzy Włodarczyk.


W gminie Klonowa jest obchodzone Święto Klonowe przypadające na dzień 15 sierpień. Tradycją stała się Wielka Parada, podczas której o bezpieczeństwo dbają druhowie OSP w Klonowej. W korowodzie udział bierze także Orkiestra Dęta OSP w Klonowej.


Konferencja dotycząca pozyskiwania funduszy UE odbyła się 8.07.2008 r. w Domu Strażaka. W spotkaniu wziął udział Prezes miejscowej jednostki Antoni Bryłka oraz Prezes Gminny Jan Leszczyński.


Zamiłowania muzyczne to nie jedyna pasja pani Ciołek. Na zdjęciu pani Gracjana na koniu.


W dniu 29.06.2008 r. Pani Gracjana Ciołek przekazała dla Orkiestry Dętej w Klonowej flet poprzeczny.


Image00002 W dniu 8.06.2008 r. W Brąszewicach odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Detych Powiatu Sieradzkiego. W Przeglądzie udział wzięło 12 orkiestr oraz poczty sztandarowe, w tym także Orkiestra Dęta i poczet sztandarowy z OSP w Klonowej. Na zakończenie Przeglądu zostały wręczone puchary ufundowane przez Wójtów i Burmistrzów. Po wręczeniu pucharów Prezes ZP OSP RP w Sieradzu Andrzej Weselski podziękował wszystkim uczestnikom i podał do wiadomości ze za rok spotkamy się w Klonowej.


Image00001 Tradycją jest już obchodzony w dniu 4 maja Dzień Strażaka. W tym roku ten uroczysty dzień przbiegł w następującej kolejności: zbiórka jednostek OSP w gminy Klonowa przed Domem Strażaka, przemarsz do Kościoła, udział we Mszy Świętej, przemarsz z Orkiestrą na plac strażacki. Z placu strażackiego samochodami jednostki udały sie do OSP w Kuźnicy Błońskiej. Jednostka w Kuźnicy Błońskiej przyjęła gości uroczystym śniadaniem przygotowanym przez panie z KGW w Kuźnicy Błońskiej. Wszystkich druhów i druhny powitał Prezes Gminny Jan Leszczyński, Komendant Gminy Czesław Kłobus, Członek Zarządu Powiatowego Barbara Wyrwas oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kolankowski. W trakcie trwania uroczystości zostały rozdane zaświadczenia ukończenia szkolenia, którego egzaminy odbyły się 23. 02.2008 r. W Przerwach uroczystości przygrywała Orkiestra Dęta OSP w Klonowej. Po uroczystości jednostki rozjechały się do swoich strażnic.


Image00005W dniu 11.02.2008 r. Rozpoczęło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Wzięło w nim udział 30 druhów z OSP w Klonowej. Przygotowaniem szkolenia zajęli się Kommendant Gminny Czesław Kłobus oraz Prezes Gminny Jan Leszczyński. Szkolenie prowadziła KP PSP w Sieradzu pod kierownictwem Kapitana Andrzeja Martczaka. Zakończenie szkolenia odbyło się 23.02.2008 r.


Od 11.02.2008 r. Do 23.02.2008 r. Malowanie sali Domu Strażaka. Wykonawcami byli Piotr Zieliński i Dominik Zieliński.


Image00004W dniu 9.02.2008 r. Odbyło się zebranie Walne sprawozdawcze. Zebranie otworzył Prezes Antoni Bryłka, który powitał serdecznie przybyłych druhów i druhny. Wśród powitanych gości byli przedstawiciele KP PSP w Sieradzu Piotr Cały i Tomasz Łodo, Wójt Gminy Klonowa Stanisław Rył, Prezes Gminny Jan Leszczyński i Komendant Gminny Czesław Kłobus, Komendant Honorowy Benedykt Klimas. Przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Zielińskiego. Powitano tez Orkeistrę Dętą z Marianem Krysiakiem i Tadeuszem Świątkiem. Najważniejsze do zrealizowania tematy to zakup motopompy szlamowej i kapitalny remont motopompy M08 i malowanie sali w Domu Strażaka. W trakcie zebrania Piotr Cały przedstawiciel komendy i Czesław Kłobus komendant gminny wręczyli świadectwo medyczne druhowi Ryszardowi Lar, skarbnikowi OSP w Klonowej.


Image00003 Bal Sylwestrowy 2007-2008. Przy dźwiękach "Żywej" muzyki, przy obficie zastawionych stołach bawili się i witali Nowy 2008 Rok wszyscy goście biorący udział w balu, zorganizowanym przez OSP w Klonowej. Szampańska zabawa trwała do białego rana.


Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Zdjęcia: A. Bryłka

Statystyki Interwencji

Statystyka na rok 2017:

Ilość interwencji: 3

Pożary: 1

Miejscowe zagrożenia: 2

Alarmy fałszywe: 0

__________________

Manewry/ćwiczenia: 0

Inne działania: 0 

Kanał Youtube

 

Pogoda w Klonowej

 

Partnerzy

1zp06zt

a23rm9

image003

14kjzt4

2nve43

1zq7msi

2rpblab

Statystyki

4109418
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiac
ostatni miesiąc
Razem
272
460
4845
4093537
29337
97279
4109418

Your IP: 3.231.167.166
2020-09-18 16:04