Działalność bieżąca 2008


W dniu 6.11.2008 r. w Chojnym pow. Sieradz odbyły się manewry jednostek, które należą do KSRG. Z gminy Klonowa brały udział dwie jednostki: OSP Klonowa i OSP Lipicze. Uczestnicy to Marek Świątek, Wojciech Kiełbaska, Tomasz Nowakowski, Mariusz Sufleta, Waldemar Włodarczyk, Jerzy Włodarczyk.


W gminie Klonowa jest obchodzone Święto Klonowe przypadające na dzień 15 sierpień. Tradycją stała się Wielka Parada, podczas której o bezpieczeństwo dbają druhowie OSP w Klonowej. W korowodzie udział bierze także Orkiestra Dęta OSP w Klonowej.


Konferencja dotycząca pozyskiwania funduszy UE odbyła się 8.07.2008 r. w Domu Strażaka. W spotkaniu wziął udział Prezes miejscowej jednostki Antoni Bryłka oraz Prezes Gminny Jan Leszczyński.


Zamiłowania muzyczne to nie jedyna pasja pani Ciołek. Na zdjęciu pani Gracjana na koniu.


W dniu 29.06.2008 r. Pani Gracjana Ciołek przekazała dla Orkiestry Dętej w Klonowej flet poprzeczny.


Image00002 W dniu 8.06.2008 r. W Brąszewicach odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Detych Powiatu Sieradzkiego. W Przeglądzie udział wzięło 12 orkiestr oraz poczty sztandarowe, w tym także Orkiestra Dęta i poczet sztandarowy z OSP w Klonowej. Na zakończenie Przeglądu zostały wręczone puchary ufundowane przez Wójtów i Burmistrzów. Po wręczeniu pucharów Prezes ZP OSP RP w Sieradzu Andrzej Weselski podziękował wszystkim uczestnikom i podał do wiadomości ze za rok spotkamy się w Klonowej.


Image00001 Tradycją jest już obchodzony w dniu 4 maja Dzień Strażaka. W tym roku ten uroczysty dzień przbiegł w następującej kolejności: zbiórka jednostek OSP w gminy Klonowa przed Domem Strażaka, przemarsz do Kościoła, udział we Mszy Świętej, przemarsz z Orkiestrą na plac strażacki. Z placu strażackiego samochodami jednostki udały sie do OSP w Kuźnicy Błońskiej. Jednostka w Kuźnicy Błońskiej przyjęła gości uroczystym śniadaniem przygotowanym przez panie z KGW w Kuźnicy Błońskiej. Wszystkich druhów i druhny powitał Prezes Gminny Jan Leszczyński, Komendant Gminy Czesław Kłobus, Członek Zarządu Powiatowego Barbara Wyrwas oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kolankowski. W trakcie trwania uroczystości zostały rozdane zaświadczenia ukończenia szkolenia, którego egzaminy odbyły się 23. 02.2008 r. W Przerwach uroczystości przygrywała Orkiestra Dęta OSP w Klonowej. Po uroczystości jednostki rozjechały się do swoich strażnic.


Image00005W dniu 11.02.2008 r. Rozpoczęło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Wzięło w nim udział 30 druhów z OSP w Klonowej. Przygotowaniem szkolenia zajęli się Kommendant Gminny Czesław Kłobus oraz Prezes Gminny Jan Leszczyński. Szkolenie prowadziła KP PSP w Sieradzu pod kierownictwem Kapitana Andrzeja Martczaka. Zakończenie szkolenia odbyło się 23.02.2008 r.


Od 11.02.2008 r. Do 23.02.2008 r. Malowanie sali Domu Strażaka. Wykonawcami byli Piotr Zieliński i Dominik Zieliński.


Image00004W dniu 9.02.2008 r. Odbyło się zebranie Walne sprawozdawcze. Zebranie otworzył Prezes Antoni Bryłka, który powitał serdecznie przybyłych druhów i druhny. Wśród powitanych gości byli przedstawiciele KP PSP w Sieradzu Piotr Cały i Tomasz Łodo, Wójt Gminy Klonowa Stanisław Rył, Prezes Gminny Jan Leszczyński i Komendant Gminny Czesław Kłobus, Komendant Honorowy Benedykt Klimas. Przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Zielińskiego. Powitano tez Orkeistrę Dętą z Marianem Krysiakiem i Tadeuszem Świątkiem. Najważniejsze do zrealizowania tematy to zakup motopompy szlamowej i kapitalny remont motopompy M08 i malowanie sali w Domu Strażaka. W trakcie zebrania Piotr Cały przedstawiciel komendy i Czesław Kłobus komendant gminny wręczyli świadectwo medyczne druhowi Ryszardowi Lar, skarbnikowi OSP w Klonowej.


Image00003 Bal Sylwestrowy 2007-2008. Przy dźwiękach "Żywej" muzyki, przy obficie zastawionych stołach bawili się i witali Nowy 2008 Rok wszyscy goście biorący udział w balu, zorganizowanym przez OSP w Klonowej. Szampańska zabawa trwała do białego rana.


Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Zdjęcia: A. Bryłka