Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję i oddali krew dla druha Mariusza który uległ wypadkowi.

Oddając krew - darujemy życie! Dzięki właśnie takim postawom dajecie Państwo świadectwo, że:

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi".

Jednocześnie zapraszamy wszystkich którzy chcieliby pomóc i honorowo oddać krew.

Można to zrobić w każdym punkcie krwiodawstwa na terenie całej polski, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL Mariusza.

W celu uzyskania tych danych prosimy skontaktować się z Z-cą Naczelnika Wojciechem Kiełbaską - nr: 661702910

Tutaj można znaleźć punkt leżący najbliżej naszego miejsca zamieszkania- http://www.oddajkrew.pl/gdzieoddac.php

Oto lista osób, która oddała krew dla Mariusza:

 

 1. Angelika Świątek
 2. Marta Świątek
 3. Piotr Drapikowski
 4. Sylwek Drapikowski
 5. Łukasz Wiązowski
 6. Przemysław Bednarek
 7. Sylwester Bednarek
 8. Czajka Dominik
 9. Jarzyna Marcin
 10. Klimas Rafał
 11. Zieliński Marcin
 12. Kamiński Krystian
 13. Plaszczyk Wojciech
 14. Kiełbaska Wojciech
 15. Musialski Rafał
 16. Mariusz Madaliński
 17. Jarosław Odya
 18. Kiełbasa Tomasz
 19. Szymon Jamroży
 20. Jarosław Pichlak
 21. Paweł Rąpała
 22. Agnieszka Łagodzińska
 23. Ewelina Kwiatkowska
 24. Aleksandra Kaczmarek
 25. Sylwia Kontowska
 26. Marcin Falana,
 27. Artur Hereda
 28. Dawid Derdak
 29. Marta Wicik
 30. Ewa Sztrekier
 31. Paula Szymkowiak

i inni.

Dziękujemy - OSP Klonowa