17.11.2010r. Z inicjatywy Marszałka województwa łódzkiego w Łódzkiej manufakturze odbyła się uroczystość, której celem było pokazanie dorobku Państwowych o Ochotniczych straży Pożarnych z terenu całego województwa.OSP w Klonowej także pokazała swój nowy samochód zakupiony z funduszy unijnych. Udział wzięli Pan wójt Stanisłąw Rył, Prezes Antoni bryłka oraz członek zarządu Piotr Przezak.


13-14.11.2010r. Uroczystość nawiedzenia Obrazu M.B Jasnogórskiej w naszej Parafii. W uroczystościach czynny udział wzięły jednostki OSP w Klonowej wraz z orkiestrą, oraz inne jednostki znajdujące się na terenie Parafii.


3.11.2010r. W Sieradzu odbył się przegląd jednostek OSP z terenu powiatu i województwa, które otrzymały fundusze unijne na zakup nowych samochodów bojowych. Komendy Powiatowe województwa Łódzkiego otrzymały podczas uroczystości, nowoczesne kamery termowizyjne. Jednostka OSP w Klonowej uczestniczyła w tych uroczystościach z Prezesem Antonim Bryłką i członkiem Zarządu Piotrem Przezakiem.


20.08.2010r. W tym dniu rozpoczęły się prace budowlane na placu przed Domem Strażaka w Klonowej.


28.06.2010r. W Sieradzu odbyło się spotkanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, które uczestniczyły w akcjach przeciwpowodziowych na terenie powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego i łaskiego. Na spotkanie przybył marszałek Sejmu-Bronisław Komorowski, Wojewoda Łódzki- pani Jolanta Chełmińska, Starosta Sieradzki- Dariusz Olejnik, Komendant Wojewódzki Andrzej Witkowski. Strażakom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej zostały złożone podziękowania i wręczono listy gratulacyjne.


6.06.2010r. W Błaszkach odbył się XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.Orkiestra Deta OSP Klonowa brała czynny udział w tym Przeglądzie.


21.05.2010r. Jednostka OSP w Klonowej w ramach pomocy sąsiedzkiej brała udział w umacnianiu wałów przeciw powodziowych w gminie Warta na rzece Warta.


9.05.2010r. W tym dniu na placu przed Domem Strażaka w Klonowej odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej nowy ciężkiego samochódu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz Atego 1529 AF z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem montowanym na stałe.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez Orkiestrę OSP Klonowa, Hymnu Panstwowego.

Po złożeniu przez naczelnika Marka swiatka meldunku druhowi Andrzejowi Weselskiemu, gospodarz gminy-Stanisław Rył powitał przybyłych gości.Wsród nich znalezli się :

 • mł. kapitan Agnieszka Nowak z KP PSP

 • Andrzej Weselski z ZP OSP RP

 • Ks. kanonika Kazimierz Kmieć- Proboszcz parafii Klonowa

 • Jan Leszczyński- Prezes Gminny OSP

 • Czesław Kłobus- Komendant Gminny OSP

 • Stanisław Kolankowski- Przewodniczący Rady Gminy

 • radni gminy klonowa,

 • prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy

Uroczystą Mszę Święta w intencji strażaków odprawił Ks. kanonika Kazimierza Kmiecia, który dokonał również poświęcenia nowego samochodu. Następnie Wójt Gminy Klonowa Stanisław Rył wręczył Prezesowi OSP Klonowa Antoniemu Bryłce symboliczny akt przekazania w użytkowanie samochodu a Komendantowi jednostki OSP Klonowa Markowi Świątkowi kluczyki do samochodu.
Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień zebrani na uroczystości,mieszkacy Gminy Klonowa i zaproszeni goście mogli obejrzeć z bliska pojazd a nawet wsiąść do środka i odbyć krótką przejażdżkę nowym samochodem.

Na zakończenie uroczystości, wszystkich gości zaproszono na obiad do Domu Strazaka.Zdjęcia z uroczystości zamieszczono w galerii foto.


4.05.2010r. Zostały podpisane i przekazane jednostce OSP Klonowa dokumenty samochodu bojowego marki Mercedes.


28.04.210r urząd Gminy w Klonowej zakupił dla Jednostki OSP w Klonowej samochód bojowy Mercedes- Benz.Nowy samochód przyprowadziła firma P.S.-Bocar z Korwinowa, która wygrałą przetarg.

1h171a81 1h171a82

 

W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze w dniu 24 kwietnia 2010r. Uczestniczyli także druchowie OSP z gminy Klonowa.


W dn. 16.01.2010r. r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP w Klonowej. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście z KP PSP w Sieradzu oraz gminy Klonowa, a byli nimi:

 • młodszy kapitan PSP w Sieradzu- Waldemar Ogrodawczyk

 • Wójt Gminy Klonowa -Stanisław Rył.

 • Prezes Gminny -Jan Leszczyński,

 • Komendant Gminny- Czesław Kłobus,

 • Członek Zarządu Powiatowego Barbara Wyrwas,

 • Kom. honorowy OSP Klonowa- Benedykt Klimas

 • Leśniczy Klonowa- Ryszard Nowak

 • radni i sołtysi z Klonowej I i II.

Zebranie otworzył druh Prezes Antoni Bryłka. Przewodniczącym zebrania został druh Marian Zajaczkowski , a sekretarzem Piotr Przezak. Sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Klonowej przedstawił Prezes Antoni Bryłka. Na zebraniu została podjęta uchwała, o nadanie honorowego członkostwa następującym druhom jednostki OSP Klonowa:

 • Jan Bednarek

 • Józef Czajka

 • Jan Czajka

 • Zenon Grzegorek

 • Edmund Klimas

 • Adam Kapica

 • Leon Knopek

 • Stefan Kurp

 • Maria Knopek

 • Marcin Kwiatkowski

 • Stanisław Kolankowski

 • Zbigniew Kolankowski

 • Janina Lesiak

 • Władysława Magda

 • Jan Magda

 • Jan Musialski

 • Jan Paroń syn Ludwika

 • Mieczysław Przezak

 • Jan Sikorski

 • Tadeusz Świątek

 • Stanisław Stępien

 • Józef Szewczyk

 • Stanisława Wika

 • Zenon Walocha

 • Eugenia Zielińska

 • Michał Zieliński

 • Stanisław Zieliński

Na zakończenie zebrania miał miejsce, tradycyjnie już poczęstunek dla wszystkich gości, jak i druhów z jednostki Klonowa.


Rokrocznie w Domu Strażaków Klonowej odbywa się bal sylwestrowy. Organizuje go Zarząd OSP w Klonowej dla druhów strażaków jak i mieszkańców gminy i ościennych gmin.

Nowy Rok 2010 witano lampka szampana, przy wystrzałach petard, które rozświetlały noc sylwestrową.


Źródło w/w informacji: Kronika OSP w Klonowej
Zdjęcia: A. Bryłka