IMG 433507 Stycznia 2016r. o godz. 18, w Domu Strażaka OSP Klonowa odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej.

 

 

 

 

Jak co roku, przybyłych druhów, jak i gości przywitała Orkiestra Dęta, z Kapelmistrzem dh. Grzegorzem Gonerą na czele.

Prezes Zarządu dh Ryszard Lar przywitał przybyłych gości:

mł. bryg. Jarosława Wasylika z PSP w Sieradzu

wójta Gminy Klonowa- Dariusza Perdka

radnych i sołtysów z Klonowej I i II

druhów strażaków oraz panie z koła gospodyń wiejskich

Zebranie otworzył druh Prezes Ryszard Lar. Został on przewodniczącym zebrania , a sekretarzem dh Maciej Perdek.

Następnie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków.

Sprawozdanie i projekt planu finansowego w Klonowej przedstawił skarbnik dh Ryszard lar ,Sprawozdanie z działalności jednostki OSP przedstawił Prezes Ryszard Lar po czym przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh. Jakub Jarzyna przedstawił raport i poprosił o udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy, do czego przychylili się także druhowie.

W dyskusji poruszono temat sprzedarzy agregatu prądotwórczego

Następnie zabrali głos goście, po czym nastąpiło zakończenie zebrania.

Jak co roku, po zakończeniu zebrania był poczęstunek i tradycyjny toast.

Zdjęcia:dh Antoni Bryłka